poruchy
srážení krve

Von Willebrandova choroba

Co je to porucha srážlivosti krve?

Červený kouř

Srážení krve je životně důležitý proces, který neustále hlídá, aby člověk nevykrvácel. Proces srážení krve je přitom velmi složitý a podílí se na něm celá řada faktorů, které se kaskádovitým způsobem do procesu srážení zapojují. Kromě krevních destiček se tohoto procesu účastní také různé bílkoviny, označované jako koagulační faktory. Zároveň však nesmí dojít k nadměrnému srážení krve, které by vedlo ke vzniku krevní sraženiny, způsobující k odumření příslušných tkání. Krev disponuje velkým množstvím složitých mechanismů, které kontrolují, kdy se má spustit celá kaskáda srážení krve a jak dlouho má trvat. Pokud je narušena funkce jednoho nebo více kontrolních mechanismů, vede to ke vzniku poruchy srážlivosti krve.

Onemocnění, která vznikají na základě poruchy srážlivosti krve, se mezi sebou liší a mají různé způsoby léčby.

Nejčastějším vrozeným krvácivým onemocněním je von Willebrandova choroba (vWCH), způsobená nedostatkem nebo defektem von Willebrandova faktoru (vWF). Tento koagulační faktor je spolu s koagulačním faktorem VIII pro správnou srážlivost nezbytný.


Příčinou nedostatku nebo poruchy funkce von Willebrandova faktoru je jeho snížená nebo vadná syntéza a zrychlené odbourávání v krevním řečišti.

Vrozený nedostatek koagulačních faktorů

Ikonka kapky krve

Vrozený nedostatek / porucha funkce
von Willebrandova faktoru a faktoru VIII

Ikonka kapky krve

5 příznaků poruchy
srážlivosti krve

Ikonka silné a prodloužené menstruační krvácení

Silné a prodloužené
menstruační krvácení

Ikonka snadný vznik modřin

Snadný vznik
modřin

Ikonka časté nebo prodloužené krvácení z nosu

Časté nebo
prodloužené krvácení
z nosu

Ikonka Prodloužené krvácení v důsledku úrazu, po porodu nebo po operaci

Prodloužené krvácení
v důsledku úrazu,
po porodu nebo
po operaci

Ikonka prodloužené a silné krvácení z dásní po zubních zákrocích

Prodloužené a silné krvácení z dásní po zubních zákrocích

Máte některý z pěti příznaků poruchy srážlivosti krve?

Nechte si krev vyšetřit na von Willebrandovu chorobu.

Obrázek sedící ženy na lavičce a kapka krve

Téměř 13 % žen, které mají silné a neobvykle dlouhé menstruační krvácení, trpí nedostatkem von Willebrandova faktoru.

Tento příznak je nejčastějším a nejtypičtějším projevem von Willebrandovy choroby.

Silné krvácení je problém, s nímž se potýká řada lidí, zejména žen, které trápí poruchy menstruace - nepravidelná a bolestivá menstruace, neobvykle dlouhé menstruační krvácení s krevními sraženinami vyžadující častou výměnu vložek a tampónů, neustálý pocit nepohodlí. Řada žen se domnívá, že to tak prostě má být, tím spíš, že ostatní ženy v rodině mají s průběhem menstruace obdobné zkušenosti.


Tento stav však není ani přirozený, ani bezpečný.


Trvá-li menstruace déle než 7 dní a značně komplikuje každodenní život (např. tím, že je vložky nutné měnit častěji než jednou za 1–2 hodiny) a dochází-li v průběhu celého cyklu ke špinění, může to svědčit o náchylnosti ke krvácení způsobenému poruchou srážlivosti krve. Vrozené poruchy srážlivosti krve se bohužel berou v úvahu jako možná příčina silných menstruačních krvácení příliš zřídka, ačkoli ve skutečnosti jimi trpí průměrně 1 žena z 5 postižených.

Správná diagnóza onemocnění srážlivosti krve pomůže zabránit nejen přílišné ztrátě krve při menstruaci a anémii způsobené nedostatkem železa, ale především umožní zabránit závažným krvácením, jako je poporodní, poúrazové nebo pooperační krvácení, a může značně přispět ke zvýšení kvality života ženy.