Dohoda o užívání stránek

Dohoda o užívání stránek www.vonwillebrand.cz

Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.vonwillebrand.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen “dohoda”) se společností Mobymedia CZ s.r.o. (dále jen Mobymedia), se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64 Velké Přílepy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103.

Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese Mobymedia odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost Mobymedia nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.

Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.

Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů.

Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.

Společnost Mobymedia si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností Mobymedia, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!

Poslední aktualizace podmínek: 30.3.2021